top of page

Projektni tim okuplja stručnjake iz tehničko-tehnoloških, prirodnih i društveno-humanističkih nauka u oblasti istraživanja i zaštite kulturnog nasleđa. Šest članova, obrazovanih u pet različitih struka – arhitektura, arheologija, geologija, hemija i tehnologija, već dugo rade u multidisciplinarnim timovima, kroz istraživanje istorijskih i savremenih građenih struktura, sirovina i materijala, na terenu i u laboratoriji. Članovi dolaze iz tri institucije, u svojoj osnovi naučne, ali različito primarno orijentisane u praksi – na istraživanja, rad sa privredom i pedagoški rad. Projekat zajednički sprovode u periodu od 2020. do 2022. godine Arheološki institut Beograd, Institut za ispitivanje materijala (Institut IMS) i Tehnološki fakultet Novi Sad Univerziteta u Novom Sadu.

6

NAUČNIH

ISTRAŽIVAČA

unnamed.png
QkpXalgu_400x400-removebg-preview_edited
large_1-removebg-preview.png

3 

INSTITUCIJE

DSC_5101-1 copy.jpg
DSC_0958.JPG
DSC_0616.JPG

Rukovodilac projekta MoDeCo2000 je dr Emilija Nikolić, diplomirani inženjer arhitekture i naučni saradnik Arheološkog instituta. Uz organizovanje projektnih aktivnosti, vrši sintezu podataka sa terena i laboratorijskih rezultata, kao i analizu arhitektonskog     konteksta      uzoraka.

Dr Mladen Jovičić, diplomirani arheolog i naučni saradnik istog instituta, zadužen je za istraživanje istorijskog konteksta i usmeravanje terenskog rada na arheološkim nalazištima.  Emilijina interesovanja obuhvataju istorijske konstrukcije, materijale i tehnike građenja, kao i tehničku zaštitu graditeljskog nasleđa. Mladen ima dugogodišnje iskustvo u arheološkim iskopavanjima, a njegova polja interesovanja obuhvataju poreklo i upotrebu kamena u rimskom periodu na teritoriji današnje Srbije, kao i rimsku arhitekturu. Oboje su dugogodišnji članovi tima koji istražuje rimski grad i legijsko utvrđenje Viminacijum.

Dr Snežana Vučetić, diplomirani inženjer tehnologije, docent Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu   i     rukovodilac       Laboratorije

za      ispitivanje        materijala        u  kulturnom    nasleđu,   i dr Jonjaua Ranogajec, diplomirani inženjer tehnologije i redovni profesor istog fakulteta u penziji, predstavljaju deo projektnog tima koji vrši laboratorijska ispitivanja istorijskih materijala i dizajn konzervatorskih    mešavina      maltera.

Prof. Ranogajec ima izuzetno iskustvo u inženjeringu materijala i konsaltingu vezanom za industriju keramike i cementa, dok Snežanina interesovanja obuhvataju          različita                polja

inženjeringa materijala, među kojima su i fenomeni samočišćenja i samolečenja u dizajnu novih materijala. Tokom poslednje decenije vezane su za materijale u kulturnom nasleđu, otkrivanja degradacija i dizajn kompatibilnih materijala za zaštitu i konzervaciju.

Ljiljana Miličić, diplomirani hemičar i rukovodilac Laboratorije za veziva, hemiju i maltere Instituta IMS vrši laboratorijska ispitivanja istorijskih maltera i dizajn konzervatorskih mešavina, dok Ivana Delić-Nikolić, diplomirani inženjer geologije i rukovodilac Laboratorije za kamen i agregat istog instituta, objedinjuje terensko i laboratorijsko istraživanje istorijskih materijala i prirodnih sirovina. Ljiljanin profesionalni rad obuhvata istraživanja     recikliranih       materijala

i  sirovina          za              građevinsku  industriju, dok Ivana vrši inspekciju kamena istorijskih i savremenih građevina. Ljiljana i Ivana imaju dugogodišnje karijere kao učesnice važnih nacionalnih projekata sa ciljem razvoja novih tehničkih rešenja u industriji        građevinskih    materijala,  kroz         rad     na        inspekciji, sertifikaciji i kontroli kvaliteta materijala, kao i kroz  ispitivanja istorijskih materijala.

bottom of page