top of page
About

MoDeCo2000

Mortar Design for Conservation - Danube Roman Frontier 2000 Years After (MoDeCo2000) je projekat finansiran od strane Fonda za nauku RS iz programa PROMIS, koji realizuju Arheološki institut, Tehnološki fakultet Novi Sad i Institut IMS.

unnamed.png
QkpXalgu_400x400-removebg-preview_edited
large_1-removebg-preview.png
unnamed (1).png

3 

INSTITUCIJE

6

NAUČNIH

ISTRAŽIVAČA

24

LOKALITETA

Projekat je danas u svom četvrtom kvartalu. U njemu se odvija kompilacija dosadašnjih rezultata istraživanja u svrhu njihovog publikovanja, ali i pisanje priloga sa preporukama za konzervaciju spomenika potrebnog za nominacioni dosije serijskog kulturnog dobra Granice Rimskog carstva i Uneskovu Listu svetskog nasleđa. Takođe, započinjemo i prve korake u primeni konzervatorskih mešavina na samim spomenicima dunavskog limesa.

1%20(1)_edited.jpg

2

GODINE

Contact
bottom of page